Glas

SE BRA UT


På vår glasavdelning använder vi den bästa utrustningen och materialet för att garantera ett bra slutresultat. Först putsas och prepareras den nya rutan för limning innan demontering av torkare, lister, kåpor och andra plastdetaljer sker. Slutligen skär vi bort den gamla rutan och preparerar för limning av den nya rutan.
När den nya rutan är på plats sätter vi fast borttagna detaljer, vi putsar den nya rutan en sista gång och ser till plocka bort skräp och glasrester, så bilen blir minst lika fin och ren som när arbetet påbörjades.

Kontakta oss

Vad vill du ha hjälp med ?

Tack för meddelandet!

Vi åter kommer med svar snarast möjligt. Ditt svara kommer via mail till den mailadressen du angav.